Preşedintele Iohannis cere reexaminarea legii privind înfiinţarea Institutului de Promovare a Vinului Românesc

0
289

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.

Şeful statului arată în cererea de reexaminare că legea instituie o serie de măsuri ce vizează, pe de o parte, îmbunătăţirea activităţii de promovare a sectorului viticol românesc, iar pe de altă parte, salarizarea personalului încadrat la Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (ONVPV).

„Considerăm însă că unele dintre dispoziţiile legii menţionate sunt neclare, de natură să genereze probleme în aplicare şi, prin urmare, se impun a fi reanalizate de către Parlament”, se precizează în document.

Şeful statului arată, referitor la Institutul de Promovare a Vinului Românesc (IPVR), că natura juridică a acestuia este neclară, utilitatea publică fiind în mod eronat atribuită unei instituţii de drept public, informează agerpres.ro.

Preşedintele Iohannis apreciază că stabilirea statutului de utilitate publică în privinţa Institutului de Promovare a Vinului Românesc este în mod impropriu alocat unei persoane juridice de drept public, fiind astfel necesară o reanalizare a textului de către Parlament, în sensul stabilirii fără echivoc a naturii juridice a acestui organism.

Şeful statului consideră că dispoziţiile referitoare la Institutul de Promovare a Vinului Românesc ar trebui reexaminate de Parlament şi din perspectiva impactului bugetar, sub cel puţin două aspecte: al sursei de finanţare şi al angajării de personal. În acest sens, se semnalează că legea prevede că finanţarea IPVR se realizează atât din venituri proprii, cât şi din bugetul ONVPV.

De asemenea, este criticată şi prevederea conform căreia numărul de posturi aprobate pentru IPVR este de minimum 7, arătându-se că utilizarea sintagmei „minimum” conduce la concluzia că numărul poate fi oricât de mare, iar o altă prevedere stipulează că personalul IPVR este salarizat potrivit anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Prin urmare, înfiinţarea IPVR presupune creşterea cheltuielilor salariale, cu impact asupra bugetului general consolidat, ceea ce impune şi o analiză din perspectiva prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, potrivit cărora totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificărilor bugetare”, se arată în cererea de reexaminare.

În cerere se mai precizează că printr-o hotărâre de Guvern nu se poate complini lipsa unei reglementări de nivelul legii, atribuţiile generale şi specifice reprezentând unul dintre elementele de bază care definesc natura juridică a unei instituţii.

„Considerăm că în condiţiile în care Parlamentul a decis înfiinţarea prin lege a IPVR, atribuţiile specifice ale acestui organism pot fi reglementate numai prin lege, orice altă soluţie reprezentând o încălcare a voinţei autorităţii legiuitoare”, se menţionează în cererea de reexaminare.

Leave a reply