vineri, octombrie 7

Guvernul va aproba reglementarea activităţilor de prevenire, verificare şi constatare a neregulilor grave în utilizarea fondurilor PNRR

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi o ordonanţă de urgenţă privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

„Prin prezentul act normativ se propune aprobarea reglementării activităţilor de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare, recuperare şi raportare, inclusiv raportare către Comisia Europeană, dacă este cazul, a neregulilor grave, precum şi de prevenire, verificare, detectare/depistare, constatare şi aplicare de sancţiuni şi/sau recuperare a sumelor aferente neregulilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică, a aplicării schemelor de ajutor de stat/minimis, precum şi în ceea ce priveşte respectarea principiului privind evitarea dublei finanţări, apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Un alt proiect de ordonanţă aflat pe agenda şedinţei vizează modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene, informează agerpres.

Prin proiectul de act normativ se propune, între altele, majorarea cuantumului stimulentelor financiare pentru elevii care obţin performanţe la olimpiadele naţionale, astfel: pentru premiul I – 1.000 de lei; pentru premiul al-II -lea – 700 de lei; pentru premiul al- III-lea – 500 de lei; pentru menţiuni – 300 de lei. Totodată, se are în vedere stabilirea unui cuantum de 200 de lei/zi/participant pentru finanţarea organizării olimpiadelor naţionale şcolare; finanţarea urmând a se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

Printr-un alt proiect de ordonanţă de urgenţă, Guvernul urmează să aprobe unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesară pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

În şedinţă va fi aprobat, prin hotărâre, Planul de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România.

În nota de fundamentare se arată că Planul de urgenţă va fi aprobat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1938/2017, în baza consultărilor cu principalii actori de pe piaţa gazelor naturale din România, şi va cuprinde, între altele: „descrierea rolului şi a responsabilităţilor Autorităţii Competente (AC) pentru fiecare nivel de criză; definirea nivelurilor de criză, organismul responsabil pentru declararea fiecărui nivel de criză şi procedurile de urmat în fiecare caz; indicatorii utilizaţi pentru a analiza şi pentru a decide cu privire la declararea unui anumit nivel de criză; descrierea detaliată a procedurilor şi măsurilor adoptate pentru fiecare nivel de criză, inclusiv schemele corespunzătoare de flux de informaţii între entităţile participante; contribuţia măsurilor de piaţă pentru gestionarea situaţiei în cazul nivelului de alertă timpurie/alertă şi pentru atenuarea situaţiei în cazul nivelului de urgenţă; descrierea rolului managerului de criză desemnat; descrierea măsurilor şi acţiunilor întreprinse pentru a atenua impactul potenţial al unei perturbări a furnizării de gaze în sectorul energiei electrice şi termoficării; descrierea rolului şi a responsabilităţilor entităţilor implicate pentru fiecare nivel de criză”.

Tot printr-o hotărâre, Guvernul va aloca suma de 53.444.000 lei, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din mai multe judeţe: Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui.

În aceeaşi reuniune guvernamentală, Executivul va aproba, printr-un memorandum, negocierea şi semnarea contractului pentru asistenţă tehnică dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii privind sprijinul tehnic necesar în vederea implementării Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR).

Leave a reply