Europa pariază masiv pe fermele ecologice. Finanțări UE cu respectarea unor condiții de mediu, bunăstare animală, rezistență antimicrobiană

2
1297

Comisia Europeană a publicat o listă a potențialelor practici agricole pe care programele ecologice le-ar putea sprijini în cadrul viitoarei politici agricole comune (PAC).

Astfel, practicile agricole care vor putea fi susținute de schemele de finanțare ecologice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • ar trebui să acopere activități legate de climă, mediu, bunăstare animală
  și rezistență antimicrobiană;
 • trebuie definite pe baza nevoilor și priorităților identificate la
  niveluri naționale / regionale;
 • nivelul lor de ambiție trebuie să depășească cerințele
  și obligațiile stabilite în baza liniei de bază
  (inclusiv condiționalitatea);
 • acestea vor contribui la atingerea obiectivelor Acordului Verde al UE.

În cadrul reformei PAC, aflată în prezent în curs de negociere între Parlamentul European și Consiliu, programele ecologice reprezintă un nou instrument menit să recompenseze fermierii care aleg să meargă mai departe în ceea ce privește protecția mediului și acțiunile în domeniul climei.

Această listă urmărește să contribuie la dezbaterea privind reforma PAC și rolul acesteia în atingerea obiectivelor Pactului verde european.

Lista sporește, de asemenea, transparența procesului de elaborare a planurilor strategice PAC și le oferă fermierilor, administrațiilor, oamenilor de știință și părților interesate o bază pentru discuțiile ulterioare cu privire la utilizarea optimă a acestui nou instrument.

Una dintre țintele principale ale Pactului Verde al UE este să crească semnificativ ponderea agriculturii ecologice până în 2030 și să ajungă la cel puțin 25% din terenul cultivat în ferme organice.

Pactul Verde al UE, care va genera criteriile pe baza cărora se vor acorda finanțările europene, și-a propus mai multe obiective, printre care:

 • Reduceți cu 50% a utilizării chimicalelor și a și a pesticidelor chimice și utilizarea cu până la 50% mai puține pesticide periculoase până în 2030
 • Reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50% asigurând în același timp nicio deteriorare în fertilitatea solului; acest lucru va reduce utilizarea îngrășăminte cu cel puțin 20% până în 2030
 • Recuperarea a cel puțin 10% din zonă agricolă cu caracteristici de peisaj de înaltă diversitate până în 2030
 • Reducerea vânzările de antimicrobiene pentru animale de crescătorie și în acvacultură cu 50% până în 2030

Țintele Pactului Verde al 

Viitoarea PAC va juca un rol vital în gestionarea tranziției către un sistem alimentar durabil și în sprijinirea fermierilor europeni pe tot parcursul acesteia.

Programele ecologice vor contribui în mod semnificativ la această tranziție și la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde. Comisia a publicat Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia în domeniul biodiversității, în mai 2020.

Comisia și-a prezentat propunerile de reformă a PAC în 2018, introducând o abordare mai flexibilă, mai bazată pe performanță și pe rezultate, care ține seama de condițiile și de nevoile locale, sporind în același timp ambițiile la nivelul UE în ceea ce privește durabilitatea.

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra pozițiilor lor de negociere privind reforma PAC la 23, respectiv 21 octombrie 2020, ceea ce a permis începerea trilogurilor la 10 noiembrie 2020.

Comisia este hotărâtă să își joace pe deplin rolul la negocierile din cadrul trilogului privind PAC, în calitate de intermediar onest între colegiuitori și de forță motrice către o mai mare sustenabilitate în vederea îndeplinirii obiectivelor Pactului verde european, artă un comunicat al Comisiei Europene.

 

VEZI ŞI:

Bancherul săracilor: “COVID este marea noastră șansă de a salva omenirea și Planeta”. Câștigătorul Nobelului pentru pace, despre lumea ZERO

“Măștile de unică folosință afectează mediul. Este timpul să le spunem la revedere, odată pentru totdeauna”

222 de milioane de euro bani europeni pentru investiții în apa potabilă din România

2 comments

Leave a reply