Cum vrea Europa să facă “o planetă curată pentru toţi”

0
982

Summit-ul ONU privind combaterea schimbărilor climatice a început luni, la Madrid (Spania), dar UE a pregătit deja paşii pentru un proiect revoluţionar, care ar putea deveni reverinţă mondială în domeniu.

Comisia a publicat recomandările unui grup de experți privind modul de transformare a industriilor mari consumatoare de energie ale UE, astfel încât acestea să contribuie la atingerea, până în 2050, a obiectivelor la nivelul UE privind o economie circulară și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Aceste obiective au fost prezentate în strategia Comisiei intitulată „O planetă curată pentru toți” în noiembrie 2018.

Grupul de experți este alcătuit din reprezentanți ai 11 sectoare industriale, care sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din consumul de energie al industriei UE, cum ar fi industria aluminiului, a oțelului și a cimentului. Acestea au elaborat un cadru politic care urmărește obținerea unui echilibru adecvat între ambițiile europene privind clima și necesitatea ca industriile noastre să rămână competitive. Contribuția acestora va alimenta viitorul Pact ecologic european al Comisiei și strategia industrială a UE.

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Industriile UE sunt partenerii noștri în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor legate de climă și de circularitate și le felicit pentru angajamentul lor. O economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei nu este doar o necesitate pentru generațiile viitoare. Ea este sinonimă și cu crearea de oportunități imense în ceea ce privește inovarea, creșterea economică și crearea de locuri de muncă.”

Recomandările includ acțiuni care ar putea furniza pieței semnalele adecvate pentru a atrage noi investiții și pentru a ajuta întreprinderile să pună în aplicare soluții rentabile în vederea realizării neutralității climatice. Ele se axează, de asemenea, pe necesitatea de a asigura o tranziție echitabilă, subliniază importanța înzestrării lucrătorilor cu competențele adecvate pentru viitor și a sprijinirii comunităților care depind de aceste industrii în ceea ce privește gestionarea tranziției.

În special, recomandările evidențiază principalii factori de succes în cadrul a trei priorități principale:

  • Crearea de piețe pentru produse circulare și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, de exemplu prin utilizarea mai strategică a achizițiilor publice pentru a selecta produse și servicii durabile. Acest aspect este prevăzut în revizuirea din 2014 a normelor, oferind autorităților publice competența de a utiliza achizițiile publice pentru a atinge obiective de mediu, societale sau inovatoare atunci când achiziționează bunuri și servicii. Experții subliniază, de asemenea, necesitatea de a-i ajuta pe consumatori să facă alegeri în cunoștință de cauză.
  • Elaborarea de proiecte-pilot pe scară largă privind tehnologiile curate, cu scopul de a le introduce pe piață. Acestea ar trebui să fie sprijinite cu fonduri UE și să beneficieze de un acces mai ușor la finanțare privată.
  • Trecerea la surse de energie și la materii prime alternative neutre din punct de vedere climatic. Acest lucru ar necesita, de exemplu, asigurarea accesului la astfel de surse și a disponibilității acestora la prețuri competitive la nivel mondial, cartografierea infrastructurii energetice și a ofertei de energie și promovarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”.

Grupul de experți recomandă, de asemenea, înființarea unui observator al tranziției industriale, având scopul de a monitoriza progresele înregistrate de industrie în direcția neutralității climatice și de a furniza orientări.

Etapele următoare

La începutul anului viitor, Comisia va prezenta recomandările statelor membre, în cadrul Consiliului „Competitivitate” al UE, precum și Parlamentului European.

Context

Comisia a înființat, în octombrie 2015, Grupul la nivel înalt pentru industriile mari consumatoare de energie, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, ai industriei și ai societății civile, pentru a oferi consiliere în legătură cu politicile relevante pentru industriile mari consumatoare de energie. În septembrie 2018, industriile care au participat la Grupul la nivel înalt au prezentat un raport(link is external), ca o contribuție colectivă la strategia „O planetă curată pentru toți” a Comisiei.

Aceste industrii se află în centrul multor lanțuri valorice și sunt esențiale pentru economia și locurile noastre de muncă. Ele împărtășesc ambiția exprimată cu ocazia Acordului de la Paris privind schimbările climatice și recunosc dimensiunea provocării legate de transformare, precum și oportunitățile pe care aceasta le generează.

Industriile dețin o experiență solidă în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ele reducându-și emisiile cu 36 % între 1990 și 2015. Având în vedere ciclurile lungi de investiții pentru aceste industrii, îndeplinirea obiectivului pentru 2050 necesită luarea de măsuri rapide.

Leave a reply