vineri, septembrie 24

Cum se pot obţine pensiile internaţionale

2
118

Pensia din România poate fi încasată şi în străinătate, în statul în care fostul angajat s-a stabilit, pentru asta fiind însă necesară îndeplinirea câtorva condiţii şi formalităţi, prezentate punctual de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

În cele ce urmează iata succint paşii de urmat pentru românii stabiliţi în străinătate, potrivit informaţiilor publicate de CNPP.
Astfel, dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.
 • Dacă am lucrat în trecut în România şi în prezent lucrez legal pe teritoriul altui stat membru trebuie să mai plătesc contribuţii la pensie şi în România?
În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.
 • Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinatate presupune următoarele:
1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.
Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.
 • Cum se realizează plata pensiilor în străinătate?
Beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliţi in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.
 • Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate socială?
Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.
 • Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate socială?
• Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaţionale
• Armenia
• Belarus
• Ucraina
• Federaţia Rusă
 • Condiţii de acordare a pensiei:
 cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie;

• comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;
• la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat
 • Care sunt statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?
Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

2 comments

 1. MAITRE 11 august, 2021 at 10:19 Răspunde

  Da un subiect interesant , pensia internationala sau pensia globala.

  Unii au apucat aceasta pensie insa daca ma intrebi pe mine pot afirma ca generatia mea 67….68 va fi cea mai lovita.

  Suntem multi ne-am nascut cu decretul 700 a tatalui nostru Ceausescu ca de nu era el multi dintre noi nu am mai fi fost astazi .

  Totul se va narui CURAND ,si in tot ce am aspus am avut dreptate , au grija papusarii.

Leave a reply