Ciucă: „România a înregistrat progrese importante privind procesul de incluziune a romilor”

0
441

România a înregistrat, în ultimii ani, progrese importante în ceea ce priveşte procesul de incluziune a romilor, însă măsurile adoptate nu au soluţionat toate problemele, actualul Guvern acordând o atenţie sporită eliminării acestora, a transmis, luni, premierul Nicolae Ciucă, într-un mesaj cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor.

Mesajul şefului Executivului a fost prezentat de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mircea Abrudean, la evenimentul „Romi pentru România”, organizat la Palatul Victoria.

Marcăm astăzi Ziua Dezrobirii Romilor un moment de referinţă al istoriei noastre moderne care semnifică renunţarea la comportamente şi mentalităţi perimate şi corelarea spaţiului românesc cu marile aspiraţii şi valori universale ale umanităţii. Totodată, ziua aceasta ne oferă şi prilejul de a sublinia importanţa asumării corecte şi responsabile a trecutului traumatic în paralel cu reafirmarea angajamentului de a consolida o societate incluzivă profund ataşată drepturilor şi libertăţilor fundamentale în care fiecare cetăţean îşi poate exprima şi dezvolta identitatea etnică, religioasă, lingvistică sau culturală”, a subliniat Nicolae Ciucă.

El a adăugat că dezrobirea romilor în 1856 a fost rezultatul unui efort conjugat al generaţiei paşoptiste care a început o luptă lungă şi grea cu prejudecăţile şi stereotipurile dominante în rândul elitelor vremii.

„Actul de la 20 februarie 1856 a fost unul just şi binevenit, dar incomplet. Pentru romi nu a putut şterge urmele veacurilor de sclavie, de umilinţe şi discriminare, de precaritate economică şi nici traumele transmise de la o generaţie la alta, după cum nu a putut stopa nici prejudecăţile majorităţii. Abia Revoluţia din Decembrie 1989 a creat premisele pentru ca toţi cetăţenii României să poată beneficia de avantajele libertăţii, să se dezvolte şi să poată participa activ la evoluţiile din domeniile economic, social şi cultural”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, susţinerea educaţiei, culturii şi tradiţiilor rome sunt principalii piloni de incluziune.

„Identificând soluţii pentru provocările prezentului marcat încă de prejudecăţi, atitudini rasiste şi discriminatorii punem bazele unui viitor stabil, iar susţinerea educaţiei şi promovarea identităţii, culturii şi tradiţiilor romilor sunt principalii piloni ai procesului de incluziune a romilor. Tocmai de aceea, evenimentul de astăzi prin care se celebrează performanţa în educaţie a elevilor romi, dar şi modelele de succes din rândul minorităţii rome se înscrie în normalitatea unei societăţi puternic ataşate de valorile fundamentale care oferă şanse egale tuturor cetăţenilor săi. Dragi elevi, vă felicit pentru rezultatele obţinute, pentru perseverenţa şi creativitatea de care daţi dovadă.

Prin munca şi dedicarea voastră sunteţi modele pentru generaţia tânără şi îmi manifest convingerea că veţi deveni reperele societăţii de mâine. Vă îndemn să continuaţi cu aceeaşi energie pe acest traseu al performanţei care vă poate ajuta să vă împliniţi visurile şi să îmbrăţişaţi profesiile pe care vi le doriţi, contribuind, în acelaşi timp, la bunul mers al societăţii”, a mai transmis şeful Executivului.

El a punctat importanţa Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

„În ultimii ani, România a înregistrat progrese importante în ceea ce priveşte procesul de incluziune a romilor, însă măsurile adoptate nu au soluţionat toate problemele cu care se confruntă minoritatea romă. Decalajele socio-economice, discriminarea şi prejudecăţile sunt doar o parte din aspectele care influenţează negativ viaţa romilor din ţara noastră, actualul Guvern acordând o atenţie sporită eliminării acestora. În acest sens, Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, adoptată anul trecut, se axează pe îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, asigurarea accesului la un sistem de educaţie incluzivă, creşterea gradului de ocupare, îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor din comunităţile vulnerabile cu romi.

Mai mult decât atât, strategia pune un accent deosebit pe valorizarea identităţii rome, promovarea patrimoniului cultural rom, precum şi pe combaterea discriminării, a discursului şi atitudinilor antirome. Este important ca rezultatul măsurilor cuprinse în planul de acţiune al strategiei să genereze o schimbare reală, benefică şi de perspectivă în viaţa comunităţilor de romi din ţara noastră”, a indicat Ciucă.

Conform acestuia, „doar prin promovarea educaţiei, a dialogului, a respectului faţă de dreptului omului, prin asumarea corectă a trecutului traumatic şi onorarea contribuţiei romilor la dezvoltarea statului, putem lupta cu atitudinile rasiste şi xenofobe şi consolida societatea pe care ne-o dorim cu toţii, având în acelaşi timp garanţia unui viitor mai bun pentru generaţiile următoare„.

Leave a reply