miercuri, septembrie 28

Amenzile ANAF pentru nereţinerea şi neplata impozitului pe venit se prescriu în 6 luni, nu în 5 ani

0
214

Amenda contravenţională aplicată contribuabililor pentru nereţinerea şi neplata impozitului aferent veniturilor realizate de rezidenţi se prescrie în termen de şase luni şi nu de cinci ani, a stabilit instanţa de contencios administrativ fiscal.

Decizia definitivă favorabilă a fost obţinută de echipa de avocaţi de la Băncilă, Diaconu şi Asociaţii, condusă de Emanuel Băncilă şi Alex Slujitoru şi compusă din Răzvan Brătilă şi Adelina Iancu. Aceştia au reuşit să demonstreze că nereţinerea impozitului aferent veniturilor realizate de rezidenţi nu este una continuă (durează în timp), ci este una instantanee (a fost săvârşită dintr-o dată) şi, prin urmare, este supusă unui termen de prescripţie de şase luni, nu de cinci ani, cum interpretau organele fiscale.

”Această soluţie ar trebui să tragă un semnal de alarmă la nivelul organelor fiscale cu privire la posibilitatea de a amenda contravenţional contribuabilii pentru neîndeplinirea unei obligaţii supusă unui termen. Nu putem spera decât că organele de inspecţie fiscală nu vor mai proceda abuziv la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale”, a declarat Emanuel Băncilă, partenerul coordonator al departamentului de Controverse şi Inspecţii Fiscale al Băncilă, Diaconu şi Asociaţii.

Astfel, în 2021, o persoană juridică a fost amendată contravenţional pentru nereţinerea impozitului aferent veniturilor realizate de nerezidenţi în perioada 2015-2018.   În urma unei inspecţii fiscale ce controla perioada fiscală 2015-2019, în sarcina companiei au fost reţinute atât obligaţii fiscale suplimentare, dar a fost şi aplicată o amendă contravenţională considerabilă pentru nereţinerea la sursă şi neplata impozitului aferent veniturilor realizate de nerezidenţi.    Potrivit organelor fiscale, societatea ar fi comis o contravenţie continuă, ce nu s-a consumat nici până la finalizarea inspecţiei fiscale, întrucât societatea nu a procedat niciodată la plata impozitului presupus datorat, perioada de timp pentru care nu ar fi reţinut impozitul fiind una neîntreruptă.

În consecinţă, organele fiscale au considerat că erau îndreptăţite să aplice amenda contravenţională.  Însă, avocaţii au arătat în faţa instanţei de judecată că dreptul organelor fiscale de a aplica amenzi contravenţionale pentru neîndeplinirea unei obligaţii supuse unui termen se prescrie în şase luni de la împlinirea respectivului termen (i.e. de la momentul la care contribuabilul trebuia să îşi îndeplinească obligaţia legală), informează adevarul.

În mod specific, potrivit legii, impozitul datorat de nerezidenţi se declară şi plăteşte în luna următoare celei în care s-a plătit venitul, respectiv pentru luna ianuarie, până la data de 25 februarie, pentru luna februarie, până la data de 25 martie ş.a.m.d. În consecinţă, contravenţia se consumă când se împlineşte termenul, de la acel moment începând să curgă un termen de prescripţie de 6 luni, respectiv de la data de 25 a lunii următoare celei în care era datorat venitul.

Astfel, la sfârşitul anului 2021, data la care societatea a fost sancţionată contravenţional, a intervenit prescripţia extinctivă pentru toată perioada pentru care a fost amendat contribuabilul.   Această opinie a fost confirmată atât de instanţa de fond, dar şi de către instanţa de recurs în cadrul apelului formulat de către organele fiscale, care a fost respins. Instanţele de judecată au stabilit că „fapta reţinută în sarcina contestatoarei priveşte o contravenţie instantanee ce se săvârşeşte printr-o faptă omisivă (omisiunea de a reţine, declara şi plăti până la termen impozitul respectiv), contravenţia consumându-se odată cu expirarea termenului prevăzut de lege, fără a se prelungi în acest moment. În consecinţă, instanţa reţine că termenul de 6 luni pentru prescrierea aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale trebuie să se calculeze în raport cu momentul expirării termenelor legale prevăzute pentru reţinerea, declararea şi plata impozitelor respective”.

Leave a reply